duminică, 23 august 2009

Moara de vise


Licăr de raze pe obraji pământii,
Mă înşfacă amintiri neatinse,
Mireasmă fragedă, de amaruri târzii,
Te-aştept să vii... amurguri nestinse.

Nopţi putrezite-n amintiri diafane,
Mă cuprinde cu braţele prinse,
Jind desuet, de fete morgane,
Te vreau să fii... dimineţile ninse.

Bipuri tăcute, hăuind a sonar,
Le aud în cadenţe precise,
Imagini de mute în ritm de bazar,
Te pierd fără sens... speranţe ucise.

O inimă zboară, înfrântă şi slută,
Mă topesc în abisuri încinse,
Aspiraţii-n deşert pe chip mă sărută,
Te-arunc neural... în moara de vise.
blog comments powered by Disqus
Blog Widget by LinkWithin