joi, 23 iulie 2009

La cerşit în Bucureşti(2)!

Am avut dreptate. Chiar s-au dus la cerşit băieţii. Ideea este că au şi reuşit. Cât priveşte cantina, Gonţea îşi va asigura chifteluţele. Başca, se va amenaja şi o parcare pentru poliţişti. Tot pe acolo, pe la Rulmentul. Detaliile le puteţi citi aici, adică după fraza asta, dacă aveţi răbdare... Eu am avut:


INSTITUTIA PREFECTULUI- JUDETUL BRASOV
CANCELARIA PREFECTULUI
_______________________________________

COMUNICAT DE PRESĂ
Prefectul Ion Gonţea, alături de primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Attila Kovacs, s-au deplasat în Capitală pentru a participa astăzi la şedinţa de Guvern.
Ca urmare a analizei făcute la nivelul judeţului Braşov cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate, vă prezentăm în rândurile următoare problemele identificate pentru a căror rezolvare vor fi înaintate propuneri către ministerele implicate:

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
 prelungirea termenului de depunere pentru proiectele pe Măsura 322, având în vedere atât schimbarea grilei de selecţie cu 1,5 luni înaintea termenului limită de depunere a proiectelor, cât şi durata de eliberare a avizelor specifice, în special avizul de mediu;
 transferul de fonduri europene de pe alte programe (unde absorbţia este deficitara) spre FEADR;
 renunţarea la criteriile de selecţie discriminatorii aplicate pentru evaluarea proiectelor depuse pe Măsura 322, cum este „gradul de sărăcie”, criterii care dezavantajează unii beneficiari;
 elaborarea la începutul fiecărui an a unui calendar cu sesiunile de depunere ale proiectelor, care să se respecte întocmai, astfel încât potenţialii beneficiari să poată pregăti proiectele având în vedere că procedurile sunt în schimbare, iar unele avize au o perioadă scurtă de valabilitate;
 elaborarea unui act normativ prin care subvenţiile de la bugetul de stat să fie acordate doar acelor producători agricoli care respectă o minimă tehnologie de producţie şi care să prevadă executarea de studii agrochimice, folosirea de sămânţă certificată şi folosirea de pesticide aprobate şi omologate în România;
 alocarea unei sume de 10.782.584 lei pentru realizarea următoarelor lucrări de către Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare: reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate – 159,62 ha (307.034 lei); reabilitarea a 12 drumuri forestiere calamitate în anul 2007 (10.268.525 lei); împăduriri în 6 perimetre de ameliorare pe malul drept al Oltului - 845 ha (207.025 lei);
 finanţarea investiţiilor pentru două centre locale ale APIA Braşov, din Rupea şi Voila.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 continuarea alocării fondurilor necesare pentru finalizarea investiţiei ,,Sediu al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Braşov” – în valoare totală de 4.538.214,29 lei;
 suplimentarea organigramei Agenţiei de Prestaţii Sociale;
 suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AJOFM Braşov, pe unele capitole de cheltuieli;
 suplimentarea numărului de posturi de execuţie în Organigrama de funcţionare a AJOFM Braşov.

Ministerul Sănătăţii
 evaluarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov şi obţinerea finanţării necesare pentru a evita blocarea funcţionării (total necesar 2.037.000 lei);
 evaluarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal Făgăraş şi obţinerea finanţării necesare pentru a evita blocarea funcţionării (total necesar 1.057.400 lei);
 identificarea de soluţii pentru suplimentarea personalului medical mediu şi finanţarea Centrului de Transfuzie Sanguină Braşov, astfel încât să se poată asigura permanenţa la nivelul acestei unităţi medicale;
 deblocarea, eventual parţială, a unui număr de 794.5 posturi vacante, posturi unice si absolut necesare, existente ca urmare a aplicării OUG nr. 34/2009 la nivelul unităţilor sanitare din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Braşov.

Ministerul Mediului
 urgentarea demersurilor Ministerului Mediului (contractare consultant, realizare Masterplan deşeuri judeţul Braşov, realizare aplicaţie finanţare) pentru accesarea de fonduri structurale din POS MEDIU, AXA 2 în vederea realizării unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţ, care să finanţeze închiderea tuturor depozitelor neconforme, realizarea staţiilor de transfer care nu au execuţie, sortarea şi reciclarea deşeurilor;
 acordarea anuală a unor sume pentru asigurarea unui minim de management al Ariilor Protejate, din fonduri naţionale, europene sau chiar de la bugetul local/judeţean;
 realizarea hărţilor la scară mare pentru siturile Natura 2000;
 avizarea şi aprobarea planurilor de management ale următoarelor arii naturale protejate din judeţul Braşov: Poiana cu Narcise din Dumbrava Vadului, Dealul Cetăţii Lempeş, pădurea şi mlaştinile eutrofe – Prejmer, complexul piscicol Dumbrăviţa, Dealul Viţelului - Dealul Ciocaş şi Parcul Natural Bucegi;
 având în vedere inundaţiile frecvente produse de râul Olt, propunem ca prioritate realizarea lucrărilor de îndiguire a Râului Olt în sectorul Făgăraş -Hoghiz.

Ministerul Tineretului şi Sportului
 trecerea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unui număr de şapte tabere şcolare, nefuncţionale, aflate în prezent în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Tineret Braşov.

Ministerul Finanţelor Publice
 darea în plată a Cantinei Rulmentul, activ aflat în patrimoniul SC Rulmentul SA Braşov, în vederea stingerii unei părţi din datoriile către bugetul statului, în scopul organizării în acest spaţiu a activităţii Serviciului Public Comunitar Pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov, aceste instituţii beneficiind, în prezent, de câteva birouri puse la dispoziţie de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov;
 darea în plată a unui teren, pentru compensarea eventualelor datorii la bugetul de stat, teren aparţinând SC Hidromecanica SA, pentru amenajarea unei parcări auto pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov.

Ministerul Apărării Naţionale
 promovarea în regim de urgenţă a Strategiei Industriei de Apărare care să stea la baza unui pachet legislativ/lege care să reglementeze unitar problematica complexă a industriei de apărare;
 reducerea platformei de la Făgăraş, prin preluarea suprafeţelor care nu au destinaţia strictă pentru producţia de apărare, de către parcul industrial deţinut de Consiliul Local Făgăraş;
 promovarea unei Hotărâri a Guvernului prin care să se asigure finanţarea prioritară a programului MApN de demilitarizare, dezafectare şi casare a unor categorii de tehnică militară şi muniţii, devenite excedentare sau fără perspective de întrebuinţare, atât prin fonduri bugetare cât şi prin fonduri structurale, cu participarea nemijlocită a operatorilor economici din sectorul industriei de apărare.

Ministerul Economiei
 finalizarea de către SC Hidroelectrica SA a proiectului de amenajare hidroenergetică a râului Olt, sector Mândra;
 reanalizarea oportunităţii proiectului de amenajare hidroenergetică a râului Sebeş.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 alocarea fondurilor necesare pentru lucrări prioritare de refacere a infrastructurii de drumuri judeţene şi naţionale, precum şi pentru realizarea ocolitoarelor municipiilor Săcele, Codlea şi Făgăraş.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
 alocarea sumelor restante pentru lucrări de reabilitare a unităţilor şcolare, finalizate sau aflate în derulare, pentru care s-au încheiat contracte de lucrări, în valoare totală de 107.099.000 lei.

Secretariatul General al Guvernului
 suplimentarea personalului de laborator din cadrul DSVSA Braşov.

0 comentarii:

Blog Widget by LinkWithin